Sveriges renodlade byggentreprenör ByggPartner tecknar avsiktsförklaring för nytt partneringavtal med Stiftelsen Danviks Hospital. Projektet är en nyproduktion av 2 st vårdbyggnader inom stiftelsens fastighet i Nacka. Byggentreprenaden beräknas uppgå till 158 MSEK, och förutsätter ny detaljplan.

Projektering startas omgående och byggstart beräknas ske under 2017. Detta är ByggPartners första partneringprojekt med Stiftelsen Danviks Hospital.

”Ungefär 2/3 av våra uppdrag kommer från Stockholm/Mälardalen och vi har siktet inställt på att fortsätta växa. Vi var tidiga med att utveckla partneringmodellen som handlar om att styra mot gemensamma mål med kunden. Det skapar en öppenhet. Vi ser att efterfrågan på partneringprojekt i Stockholm ökar”, säger Sverker Källgården, VD ByggPartner.

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Roger Holmqvist, Arbetschef

Mobil: 070-100 17 20

E-post: roger.holmqvist@byggpartner.se