ByggPartner i Dalarna AB har anställt Mathias Eriksson som ny arbetschef med ansvar för Västerås. Mathias kommer närmast från Skanska Sverige AB där han haft en roll som projektchef. Mathias har en gedigen produktionsbakgrund efter sina 22 år inom Skanskakoncernen.

Jag är mycket glad över att vi kunnat knyta Mathias till oss, han kommer tillföra mycket till vår organisation gällande ledarskap, partnering men även vara en viktig del i vår fortsatta utveckling av bolaget. Vi ser regionen som en prioriterad marknad med idag stora pågående affärer säger Fredrik Leo, Vice VD med ansvar för entreprenadverksamheten.

ByggPartner har varit verksamma i Västerås sedan 1997 med eget kontor och under 2017 etablerades ett kontor i Eskilstuna. Verksamheten består till stor del av Partneringprojekt inom ny- och ombyggnad av bostäder, vårdboenden och skolor.

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se 

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB