Sveriges renodlade byggentreprenör ByggPartner har anställt Martin Huss som ny arbetschef med ansvar för Uppsala. Martin kommer närmast från Skanska Sverige AB där han haft en roll som Projektutvecklare. Martin har en gedigen projektutvecklar och produktionsbakgrund efter sina 8 år inom Skanskakoncernen.

”Jag är mycket glad över att vi kunnat knyta Martin till oss, han kommer tillföra mycket till vår organisation gällande kundkontakter, ledarskap och även vara en viktig del i vår fortsatta resa framåt. Vi ser Uppsala som en prioriterad marknad med stor potential.” säger Fredrik Leo, Vice VD med ansvar för entreprenadverksamheten.

Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer med ett stort behov av bostäder, kontor och handelsplatser. ByggPartner har varit verksamma i Uppsala sedan 2009 och med eget kontor sedan 2014. Verksamheten består till största delen av Partneringprojekt inom ny- och ombyggnad av bostäder men även handels- och kontorsbyggnation har historiskt varit del av verksamheten.  

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se