ByggPartner har skrivit kontrakt med Region Dalarna om två olika ramavtal för byggservice på två av länets lasarett

De båda avtalen gäller mindre ombyggnads- och underhållsarbeten på Falu Lasarett respektive Avesta Lasarett. Arbetena sker inom ramen för ByggPartner byggservice, en del av ByggPartner som är specialiserade på serviceavtal och mindre entreprenadarbeten. Avtalslängden är 2 år med 1+1 optionsår.