Med tre år på ByggPartner och 29 år i branschen är Ola Sahlberg idag arbetschef på ByggParters Uppsalakontor. Tillsammans med sina kollegor på det nyöppnade kontoret ansvarar han för att stärka företagets närvaro som en långsiktig aktör på en av Sveriges mest expansiva marknader.

– ByggPartner är ett företag som har framtiden för sig. Vi är stora när det behövs och små när det krävs. Just den här dynamiken tar oss närmare besluten och gör oss väldigt snabbfotade. Vi har lättare att parera saker som dyker upp, förklarar Ola Sahlberg. 

Tidigare var Ola ansvarig för ByggPartners Västeråskontor där han bland annat var med och genomförde en större fasadrenovering på Stathustornet och byggde nya spolhallar för stridsfordonen i Fortifikationsverkets lokaler. 

– Just erfarenheten från att jobba med större offentliga uppdrag är något som jag tar med mig till det nya kontoret. Vi har till exempel stor erfarenhet från Mälardalsområdet när det kommer till att bygga om och utveckla skollokaler, det gäller allt från undervisningslokaler och gymnastiksalar till storkök. Här i Uppsala arbetar vi mycket med ny- och ombyggnad av bostadshus, men jag hoppas att vi inom kort kan bredda vår kundkrets och få in fler offentliga aktörer. Vi är ett företag från Dalarna som bygger med sunt förnuft och håller det vi lovar. Det tror jag gör oss till en attraktiv samarbetspartner, inte minst för det offentliga, avslutar Ola Sahlberg. 

Byggpartner i Uppsala hittar ni på Fyrisborgsgatan 5.

Ola Sahlberg 
Arbetschef, Uppsala 
Tel: 070-100 17 07 
E-post: ola.sahlberg@byggpartner.com