ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för strategisk partnering med Kommunfastigheter i Arboga AB. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.

Projektet omfattar att i partneringform uppföra ett flertal projekt. Utvärderingskriterierna för tilldelningen har baserats på mjuka parametrar som organisation, partneringupplägg samt referenser. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 24 juli 2017.

  

För mer information vänligen kontakta:

  

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post:

fredrik.leo@byggpartner.se

  

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70 E-post:

sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post:

claes.thelander@byggpartner.se

  

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden AB 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

  

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 13:00