ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för nyproduktion av 69 hyreslägenheter i Tegnérlunden i Västerås åt Bostads AB Mimer. Projektet består

av två huskroppar med lägenheter på 2-3 rum och kök. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 26 maj 2020. Ordervärdet beräknas till preliminärt 74 Mkr.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Mathias Eriksson, Arbetschef

Mobil: 076-669 73 12

E-post: Mathias.Eriksson@byggpartner.com