Kommunstyrelsen har beslutat att Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att teckna ett avtal med ByggPartner för att uppföra en ny grundskola vid nuvarande Gäddgårdsskolan.

ByggPartner och Kommunfastigheter i Arboga har sedan flera år ett strategiskt partneringsamarbete. Som en del i samarbetet kommer nu byggandet av den nya Gäddgårdsskolan att ingå.
I projektet ingår hemklassrum för samtliga årskurser, grundsärskola, en fullstor idrottshall samt konstnärlig utsmyckning i lokaler och utemiljö. I utgifterna ingår även arvode för byggentreprenör, skyddsrum, reservkraft, marksanering och rivning av befintliga byggnader.
Investeringen får uppgå till totalt 444 miljoner kronor.