ByggPartner har nu skrivit kontrakt med Högbo Brukshotell AB gällande om- och tillbyggnation av det populära hotellet norr om Sandviken. Hotellet skall få en ny vinterträdgård, fler konferensytor och hotellrum samt ökad yta för drift och personal.

Högbo Bruk har anor från 1630 talet och är ett populärt fritids- och rekreationsområde som ägs av Sandvikens kommun. Bolaget Högbo Bruk AB, som driver kommunens anläggning, har påbörjat planeringen av en om- och tillbyggnad av hotellet. Högbo Brukshotell AB har nu skrivit kontrakt med ByggPartner som blir projektets totalentreprenör i partnering.
Projektet omfattar en tillbyggnad på tre våningar som ansluter till befintlig huvudbyggnad. Med detta tillförs nya personalutrymmen som idag saknas och som skapar förutsättningar för en sund arbetsmiljö. Tillkommer gör även 12 nya hotellrum, en utökad rekreationsavdelning samt en helt ny vinterträdgård. Tillbyggnadernas arkitektur och material anpassas till den äldre miljön.

Bifogad bild visar de tre nya byggnadsdelar som kommer att uppföras i projektet. Dels den vita byggnaden i tre våningar till höger. Dels de båda byggnaderna med sedumtak och trästomme.

Byggstart sker under september 2022. Projektet beräknas vara färdigt Q2 2024.