ByggPartner har skrivit kontrakt med Tornberget om att bygga en ny matsal samt kök till Ribbybergsskolan i Västerhaninge.

Haninge kommun växer och behöver göra plats för fler elever i skolorna. Tornberget, som är Haninge kommuns fastighetsförvaltningsbolag, har därför fått kommunens uppdrag att låta bygga till Ribbybergsskolan i Västerhaninge.

ByggPartner har vunnit upphandlingen och har nu skrivit kontrakt att som totalentreprenör bygga ny matsal och nytt kök till Ribbybergsskolan. Byggnaden blir cirka 1100 kvm exklusive vindsvåning med två fläktrum. I projektet ingår även rivning av två mindre modulbyggnader. Projektet beräknas vara färdigt i april 2022.

Ordervärdet beräknas till cirka 49 Mkr.
Uppdraget går in i orderboken i Q2 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Leo, VD
Mobil: 076-677 66 10
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Jan Gilljam-Kroon, arbetschef, Stockholm
Mobil: 072-701 83 02
jan.kroon@byggpartner.com