ByggPartner har tecknat avtal att bygga en andra datahall åt EcoDataCenter, som strävar efter att bli Nordens största och grönaste datacenter-aktör, på EcoDataCenters campus i Falun. Byggentreprenaden som är en totalentreprenad  i partnering uppgår till ca 45 MSEK och går in i orderboken i andra kvartalet  2019.

EcoDataCenters Campus Falun består av totalt 80 000 kvm. I och med uppförandet av en andra datahall kommer en fjärdedel av marken att vara bebyggd.

Under maj sker byggstarten och totalt kommer ett 30-tal personer arbeta med bygget under det kommande året.

”Investeringen vi nu gör på Campus Falun innebär att vi kommer att ha 10 MW full kapacitet. Detta är början till att etablera EcoDataCenter som Nordens största datacenter-aktör”, säger Lars Schedin, VD på EcoDataCenter.

Byggnaden kommer att stå klar under 2019, och vara redo att sättas i drift under kvartal två 2020.

”Vi är mycket glada över att vi återigen har fått förtroendet att bygga serverhallar åt EcoDataCenter”, säger Fredrik Leo, VD på ByggPartner.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Lars Schedin, VD EcoDataCenter

Mobil: 070-696 56 04

E-post: lars.schedin@ecodatacenter.se 

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

EcoDataCenter bygger och driver datacenter för colocation, HPC och Hyperscale med ambitionen att sätta en ny standard i branschen för hållbarhet och säkerhet. Det första campuset ligger i Falun men målsättningen är att bli ledande i Norden och att konkurrera med världens största datacenter. EcoDataCenters huvudägare är sedan 2018 Areim, som med köpet av EcoDataCenter vill skapa ett nytt investeringssegment på fastighetsmarknaden.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier  

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP