Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har i konkurrens vunnit upphandlingen om helrenovering av Petrus Magni skola för Vadstena kommun. Projektet har byggstart i höst.

Det östgötska byggföretaget Åhlin & Ekeroth, en del av ByggPartnerGruppen, har lämnat det vinnande anbudet för renoveringen av Petrus Magni skola i Vadstena. Projektet omfattar helrenovering av fem huskroppar om sammanlagt ca 5 900 m2 samt betydande markarbeten med bland annat ny dränering för sporthallen och simhallen. Även simhallens parkering ska byggas om. Arbetet påbörjas nu i september och slutbesiktning är planerad till början av 2025. Beställare är Vadstena kommun och entreprenadsumman ligger omkring 90 miljoner kr.

Petrus Magni skola byggdes 1967 och har ett stort renoveringsbehov, samtidigt som den anses ha höga kulturhistoriska värden som ska bibehållas. En utmaning som välkomnas av Åhlin & Ekeroth som har stor vana att renovera varsamt, hållbart och med en hög grad av återbruk.

– Vi är väldigt stolta över att i konkurrens med flera andra väletablerade aktörer vinna denna offentliga upphandling. Nu ser vi fram emot att, inom kort, påbörja en återbruksinventering för att se hur vi på bästa sätt kan utveckla skolan och samtidigt bevara dess unika karaktär, säger Catrin Walter, projektchef på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Den 56 år gamla skolan som byggdes efter ritningar av Ahlgren, Olsson, Silow (AOS arkitekter) har under årens lopp inte genomgått någon större ombyggnation eller omfattande renovering. Beställarens målsättning är att skolan efter renoveringen ska uppfylla dagens krav på tillgänglighet samt att utöka dess tekniska livslängd med ca 30 år. Skolans ordinarie verksamhet kommer att bedrivas i andra lokaler under byggperioden.

Bilder på Petrus Magni skola före påbörjad renovering bifogas. Fotograf: Henrik Österholm