Det är nu klart att Åhlin & Ekeroth får uppdraget att uppföra den nya kajbyggnaden i inre hamnen i Norrköping. Den ska stå klar under vintern 2024 som del av en omfattande utbyggnad av området.

Inre hamnen i Norrköping fortsätter att växa. Sommaren 2023 invigdes Varvsparken, bad och kajstråk och under vintern kommer Åhlin & Ekeroth Byggnads AB att uppföra en ny byggnad på kajen vid Varvsbrons norra fäste.
– Det känns bra att ha ytterligare en entreprenör på plats i Inre hamnen och att veta att vi är ett steg närmare byggnationen av kajbyggnaden, som är så viktig för helheten i området. Den kommer synas från många olika håll och vara ett landmärke för Inre hamnen, säger Daniella Aman, exploateringsingenjör vid samhällsbyggnadskontoret.
Inre hamnen är Norrköpings största stadsomvandlingsprojekt i modern tid, med bostäder, arbetsplatser och besöksmål i direkt anslutning till Motala ström. Arbetet utförs i olika etapper och till sommaren 2024 beräknas de första personerna kunna flytta in i området.