ByggPartnerGruppen publicerar årsredovisning för 2023

ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med verksamhet under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernen har nu publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns att ladda ned från bolagets hemsida byggpartnergruppen.se under Finansiella rapporter. För mer information vänligen kontakta:Sture NilssonVD / KoncernchefE-post: sture.nilsson@byggpartner.comMobil: 070-580 04 15 För mer information vänligen kontakta:Erik FobergCFOE-post: erik.foberg@byggpartner.comMobil: 070-416 97 20 Om ByggPartnerGruppenByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala marknadspositioner. Vi är verksamma under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernens omsättning uppgick, 2023, till cirka 4,9 miljarder kronor. Vi är cirka 1 000 medarbetare, erbjuder Byggentreprenad, Byggservice,

Läs mer>

15 april, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen publicerar årsredovisning för 2023

Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13.30 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva, Gruvplatsen 1, i Falun. Inregistrering börjar kl. 13.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på det sätt som framgår nedan.Rätt att delta, anmälan och fullmakter m mAktieägare som vill delta i stämman ska• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024,• dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan för

Läs mer>

8 april, 2024|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

ByggPartner bygger ny industrianläggning för Tractive

Industriföretaget Tractive, som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för sågning i betong samt sekventiella växellådor för rally och racing, utökar anläggningen i Borlänge och väljer ByggPartner som entreprenör. Det internationellt verksamma industriföretaget Tractive behöver utöka sin anläggning i Borlänge och går nu in i ett samarbete med ByggPartner. Tractive är ett familjeföretag som under varumärket Pentruder, utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för sågning och annan håltagning i betong samt sekventiella växellådor under varumärket Tractive motorsport transmissions. Det mesta av deras produkter går på export över hela världen, bland annat till USA där Pentruder-maskinerna är väl etablerade. - Det känns

Läs mer>

28 mars, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner bygger ny industrianläggning för Tractive

Förslag från valberedningen – ny styrelseordförande föreslås

ByggPartnerGruppen har informerats om att valberedningen föreslår att Per Sjöstrand väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman 2024 samt att Bo Olsson, Elisabeth Norman, Joachim Lönn, Magnus Hall och Tore Hallersbo omväljs som styrelseledamöter. Tore Hallersbo har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som ordförande. Även Helena Skåntorp har avböjt omval. “Jag bedömer att det nu är ett lämpligt tillfälle att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande att leda styrelsen och ByggPartnerGruppen vidare i dess utveckling”, säger Tore Hallersbo. “Tore valdes in i styrelsen vid börsintroduktionen 2016 och har varit ordförande sedan 2019. Bolaget är nu

Läs mer>

19 mars, 2024|Kommentarer inaktiverade för Förslag från valberedningen – ny styrelseordförande föreslås

Dalahus rekryterar ny VD

Dalahus, tillverkare av byggkomponenter i trä, förstärker ledningen genom att anställa Jörgen Isaksson som ny VD. Han blir ansvarig för en betydande del av ByggPartnerGruppens koncernstrategiska satsning att vara ledande inom träbyggnation i Sverige. Dalahus, med tillverkning i egen fabrik norr om Falun, har en stark marknadsposition som leverantör av bland annat stommar, väggar, tak och andra byggnadsdelar i trä. Dotterbolaget, Dalahus Montage, är specialiserade på montage av byggelement i trä. Tillsammans utgör dessa två bolag Dalahusgruppen och marknadsförs under detta varumärkesnamn.För att leda arbetet med att stärka Dalahusgruppens position inom träbyggnation har Jörgen Isaksson rekryterats som ny

Läs mer>

15 mars, 2024|Kommentarer inaktiverade för Dalahus rekryterar ny VD

ByggPartners nye VD är på plats

ByggPartner har fått en ny VD i Daniel Lindén. Han tar över efter Sture Nilsson som varit VD sedan 2021 och som nu lägger fokus på uppdraget som koncernchef för ByggPartnerGruppen. Daniel Lindén har tillträtt som ny VD för ByggPartner. De senaste fem åren har han varit regionchef för Mellansverige på Serneke. Innan dess hade Daniel Lindén en nästan 20-årig karriär på Skanska, där han haft flera chefsposter. ByggPartner ingår i ByggPartnerGruppen, en av Sveriges större byggkoncerner som även omfattar Åhlin & Ekeroth och Flodéns. Som ett naturligt led att förstärka koncernledningen kommer tidigare VD Sture Nilsson från och

Läs mer>

6 mars, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartners nye VD är på plats

ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

Fortsatt stabil orderstock och förbättrad lönsamhet samt positivt kassaflöde Oktober - December 2023Orderingången uppgick till 1 278 (1 391) MkrOrderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 590 (4 555) MkrNettoomsättningen uppgick till 1 362 (1 502) MkrRörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36 Mkr (8) och EBITDA marginalen till 2,6 (0,5) procentRörelseresultat (EBIT) uppgick till 14 (-14) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 1,1 (-1,0) procentResultatet efter skatt uppgick till 8 (-16) MkrResultatet per aktie uppgick till 0,18 (-0,72) kronorKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (-31) MkrSoliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,5 (17,3) procentStyrelsen föreslår

Läs mer>

22 februari, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

Karin Mellegård Djärf ny CFO i ByggPartnerGruppen

ByggPartnerGruppen AB (publ) utser Karin Mellegård Djärf till ny CFO med tillträde den 1 juni 2024. Karin kommer ingå i koncernledningen. Karin Mellegård Djärf kommer närmast från rollen som CFO i Ratos-ägda Knightec. Dessförinnan var hon 10 år inom AFRY-koncernen i ledande roller. Karin har även en revisionsbakgrund.Karin efterträder Erik Foberg, som på egen begäran lämnar rollen som CFO för att i en något mindre omfattning vara kvar i bolaget som resurs inom främst finansiella utvecklingsområden.- Det gläder mig att välkomna Karin som CFO i ByggPartnerGruppen. Hon har en gedigen bakgrund från ledande roller inom ekonomistyrning och rapportering

Läs mer>

19 februari, 2024|Kommentarer inaktiverade för Karin Mellegård Djärf ny CFO i ByggPartnerGruppen

Inbjudan till presentation av ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké 2023

ByggPartnerGruppen, byggentreprenören med verksamhet i Mellansverige, Östergötland och Västra Götaland, bjuder in till presentation via webb eller telefon den 22 februari kl. 09.00. VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar resultatet för fjärde kvartalet samt helåret 2023. Presentationen hålls på svenska och kan följas via telefon eller på webben via länkarna nedan.För att följa presentationen via webben:Om du vill ha möjlighet att följa presentationen via webben samt skriftligen ställa frågor under presentationen kan du gå in på länken nedan:https://byggpartner.videosync.fi/2024-02-22-q4För att följa presentationen via telefonkonferens:Om du vill ha möjlighet att muntligt ställa frågor under presentationen måste du registrera dig

Läs mer>

15 februari, 2024|Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till presentation av ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké 2023

Stort renoveringsuppdrag med återbruk i fokus för Åhlin & Ekeroth

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, en del av ByggPartnerGruppen, har genom anbudsförfarande fått förtroendet att genomföra en omfattande renovering av ”Kommunhuset” på Drottninggatan 45 i Linköping. Kommunhuset på Drottninggatan 45 i Linköping, som stått tomt en tid, renoveras nu till modernt kontorshus för Social- och omsorgsförvaltningens ca 600 medarbetare. Projektet, med en budget kring 160 miljoner kronor, sker i samverkan mellan fastighetsägaren Lejonfastigheter och totalentreprenören Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Det östgötska byggföretaget som i konkurrens fått beställarens förtroende ser fram emot ett givande samarbete med gemensamt fokus kring återbruk och hållbarhet.- Jättekul att vi som lokalt byggföretag

Läs mer>

16 januari, 2024|Kommentarer inaktiverade för Stort renoveringsuppdrag med återbruk i fokus för Åhlin & Ekeroth
Till toppen