ByggPartner publicerar prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 21 juni 2023 att styrelsen beslutat om en företrädesemission om upp till cirka 279 MSEK (”Företrädesemissionen”), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2023. Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt

Läs mer>

29 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner publicerar prospekt i samband med företrädesemission

Styrelsen för ByggPartner Gruppen har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Styrelsen för ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2023, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279,1 MSEK med en teckningskurs om 10,70 SEK per aktie, med möjlighet att utöka

Läs mer>

21 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för Styrelsen för ByggPartner Gruppen har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279 MSEK
Till toppen