Project Description

Västmanlands läns museum, Västerås

Hundra år efter att Mimerverkstaden stod klar fick ByggPartner uppdraget att renovera och bygga om lokalerna för att ge plats åt Länsmuseet.

Ett stenkast från centralstationen i Västerås ligger Mimerverkstaden, ABB:s före detta plåtverkstad, i en högrest och smal tegelbyggnad med stora fönster. Mimerverkstaden byggdes på 1910-talet och är en av de största och mest framträdande byggnaderna från ASEA:s tidiga år i Västerås. Otaliga är de västeråsare som arbetat åtminstone någon del av sitt liv på ”Sotis” som byggnaden kallades i folkmun. Mimerverkstaden inrymmer numera två museer, Västerås konstmuseum och Länsmuseet Västmanland.
Ungefär hundra år efter att Mimerverkstaden stod klar fick ByggPartner uppdraget att renovera och bygga om lokalerna för att ge plats åt Länsmuseets samlingar av konst och föremål. Här var det viktigt att de anrika byggnaderna inte förlorade sin karaktäristiska exteriör.

Plåtverkstaden, med karaktären av en stor och öppen industrilokal, blåstes i princip ut, men det var viktigt att ta tillvara den ursprungliga stommen i nitat stål, samt invändiga tegelväggar, som framhävdes i den nya inredningen. De stora fönstren, med drygt 4 000 fönsterrutor, restaurerades på ett byggnadsvårdsmässigt sätt. Vidare var kraven på klimatanläggningen till museets samlingar högt ställda för att konstskatterna ska kunna bevaras för framtiden.

Projektinfo

Projektets namn: Kvarteret Mimer, Länsmuseet, Västerås
Uppdrag: renovering, ombyggnation
Byggår: 2010
Ort: Västerås
Kund: Mimers Salar
Typ: utställningslokaler, offentlig anläggning
Entreprenadform: totalentreprenad