Project Description

Stora Skedvi Skola

När projektet inleddes 2015 hade Säters kommun sedan en tid haft stora behov av förskoleplatser och skolplatser. Man beslutade att rusta och bygga till den befintliga skolan i Stora Skedvi kyrkby.

Tanken var att Stora Skedvi skola skulle bli en samlingspunkt för bygden. I och i anslutning till skolan skapades därför ett integrerat folkbibliotek, samt kommundelens idrottshall och multiarena. Dessa delar kan utöver skolverksamheten också användas av bygdens invånare.
I moderniseringen av Stora Skedvi Skola ingick även ett nytt storkök.
Projektet genomfördes i partnering med samtliga inblandade.

Skolbyggnaden byggdes med stomme i betong och stål, med prefabricerade träytterväggar. Gymnastikhallen byggdes med limträstomme och Paroc-väggar, samt omklädningsdelar av stålstomme med betongbjälklag.

Projektinfo

Projektets namn: Stora Skedvi skola
Uppdrag: tillbyggnad/ombyggnad av fritidshem, skola 1-6 samt idrottshall och bibliotek
Byggår: 2015–2018
Ort: Stora Skedvi
Omfattning: Cirka 5 500 m2 totalt
Kund: Säters kommun
Typ: skola
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering