Salabacke, Uppsala

Salabacke är ett bostadsområde i Uppsala med särskild betydelse för stadens karaktär. Att byta fönster i detta skyddsvärda område kräver känsla och kunskap.

Salabacke i Uppsala är ett trivsamt och tidstypiskt bostadsområde från 1950-talet. Området ritades av den kände Uppsalaarkitekten Gunnar Leche och har behållit sin karaktär genom åren.
Området pekas ut som ”särskilt värdefull bebyggelse” i ett beslut av kommunfullmäktige. Husen har god kvalitet, men fönstren börjar efter 69 år bli i så dåligt skick att de måste bytas.
ByggPartner genomför det omfattande fönsterbytet i partnering, vilket innebär att ByggPartner tillsammans med Uppsalahem tar fram en lösning som lever upp till önskad kvalitet, hållbarhet och ekonomi för alla inblandade. De befintliga fönstren ersätts med träfönster med identiskt utseende, tillverkade med hantverksmässig precision. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.

Projektinfo

Projektets namn: Salabacke
Uppdrag: renovering, fönsterbyte
Byggår: pågående
Ort: Uppsala
Omfattning: cirka 7 000 fönster
Kund: Uppsalahem
Typ: bostad, hyresrätt
Entreprenadform: partnering