Project Description

Palladium i Borlänge

Byggnadsvård och varsam renovering av 1800-talsbyggnaden Palladium

Ombyggnationen och restaureringen av Palladium omfattade både återskapande av skyddsvärda miljöer och ytskikt, samt en tillbyggnad i kulturhistoriskt anpassad stil. Att bevara gamla kulturvärden samtidigt som ny teknik måste smälta in och fungera var den största utmaningen för ByggPartner i den omfattande renoveringen.

Palladium byggdes i slutet av 1800-talet som Stora Hotellet och hade i modern tid inrymt restaurang och biograf. Huset hade sedan stått tomt i 10-talet år.

Biografdelen med stuckaturer och takmålningar samt kolonner på väggarna rustades varsamt i samarbete med konservator. För att undvika att dra synliga ventilationskanaler i biodelen drogs kanaler i det lutande golvet. Ett nytt yttertak gjordes även över det gamla biotaket och det gamla innertaket återmonterades.

Parallellt med ombyggnadsdelen pågick projekteringen för tillbyggnaden som ansluter med en länk i tre våningar till det ombyggda huset. Det är ett traditionellt kontorshus med en prefabricerad betongstomme med isolering på utsidan och därefter en putsad och handmurad tegelfasad. Detta utseende kom till för att få huset att smälta ihop med omgivande bebyggelse och omsluta kvarteret. Totalt omfattade renoveringen kontorsytor om 3700 m2 och genomfördes som en partnering.

Projektinfo

Projektets namn: Palladium
Uppdrag: renovering, ombyggnation
Byggår: 2010
Ort: Borlänge
Kund: Hushagen
Typ: kontor, offentlig anläggning
Entreprenadform: totalentreprenad/partnering