Project Description

Omsorgsboende, Mockfjärd

Ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre uppförs i Mockfjärd av ByggPartner i partnering tillsammans med Gagnefs kommun.

Boendet kommer att byggas i Högsveden och får 60 platser, inklusive tillagningskök. Stommen byggs i massivträ i två våningar plus fläktrum och utgörs av en central del med gemensamhetsutrymmen och från denna tre utstickande boendedelar.
Huset får formen av en högaffel, vilket både skapar intressanta kopplingar till landsbygden och ger en spännande arkitektur.

Projektinfo

Projektets namn: Vård- och omsorgsboende Mockfjärd
Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2021–2022
Ort: Mockfjärd
Omfattning: 60 platser
Kund: Gagnefs kommun
Typ: vård/omsorg
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering