Lärkans idrottshall, Sala

Salabornas nya idrotthall fick heta Lärkan, efter sportfältet med samma namn. Nu har silverstaden en modern kombihall med anslutning till den gamla hallen och till simanläggningen.

Fastighetsenheten på Sala kommun fick under 2017 uppdraget att bygga en ny idrottshall som dockas mot befintlig idrottshall på sportfältet Lärkan.
Beställningen att utföra entreprenaden gick till ByggPartner och omfattade en fullstor idrottshall med spelmåttet 20 x 40 meter, 2 omklädningsrum, läktare för minst 200 personer, kafé och försäljningsmöjlighet av kafévaror i anslutning till läktare, förrådsutrymmen, konferens, entréytor, väntrum samt ytor som tillkommer för att klara lag- och myndighetskrav.
Den nya hallens placering innebar en möjlighet att skapa en helt ny huvudentré, inte bara för badet och idrottshallarna utan också för hela sportfältet Lärkan. Entrén är placerad i fasaden mot norr, väl synlig för besökare från både Dalhemleden och Västeråsleden. Via den nya huvudentrén nås alla de redan befintliga delarna av byggnaden så som badet och den gamla idrottshallen.
Konstruktionen är en hybrid där stålpelare bär upp ett bjälklag av massivträ. Den del som ansluter mellan den nya hallen och den gamla delen byggdes i massivträ i ”bokhylleform”.

Projektinfo

Projektets namn: Lärkans idrottshall
Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2018 – 2019
Ort: Sala
Omfattning:
Kund: Sala kommun
Typ: idrottshall, offentlig anläggning
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering