Kvarngärdet i Uppsala

Precis utanför stadskärnan i Uppsala ligger Kvarngärdet. Ett område med tät, stadsmässig karaktär, där slutna kvarter bildar stora skyddade gårdar och gatorna är smala.

Bebyggelsen ritades av Ancker-Gate-Lindegren, uppfördes åren 1962 och 1963 och fick stora variationer i utförande. Stadsdelen Kvarngärdet fick mycket uppmärksamhet när den byggdes, eftersom den var Europas första låghusbebyggelse i stadsmiljö. Detta var vid en tid då skalan på bostadsprojekten var större, så husen på Kvarngärdet med sina två våningar var ovanliga i stadsplaneringen. ByggPartner fick 2011 uppdraget av Uppsalahem att totalrenovera hela området. Handlingarna gjordes av a-sidan arkitekter i samråd med Upplandsmuséet.

ByggPartner gjorde om alla ytskikt, fasader, tak, fönster, trapphus, kök, etc. Bostäderna tillgänglighetsanpassades och totalrenoverades till nybyggnadsstandard och tillfördes moderna krav såsom förstorade badrum och öppna planlösningar mm. Nya energieffektiva fönster och tilläggsisolerade väggar bidrar till hög komfort gällande värmeisolering och ljud utifrån. Hög klass på ytskikt och varor bidrar till nybyggnadskänsla.

Idag är området klassat som bevarandevärt byggnadsminne.

Projektinfo

Projektets namn: Kvarngärdet
Uppdrag: renovering
Byggår: 2011 – 2014
Ort: Uppsala
Omfattning:
Kund: Uppsalahem
Typ: bostäder
Entreprenadform: partnering