Huvudentré Avesta lasarett

Nya huvudentrén till Avesta lasarett är färdig och invigd efter ett års byggtid. Teamet från ByggPartner har sedan hösten 2019 hjälpt Regionfastigheter med att skapa en mer tillgänglig, trygg och välkomnande ingång till lasarettet.

Entréhallen till lasarettet har fått en helt ny utformning med funktioner som är öppna och väl synliga. Den öppna planlösningen ska skapa en ökad trygghetskänsla och konsten som pryder väggarna ska bidra till välbefinnande. Det finns numera fler sittplatser för personer som väntar på färdtjänst och även sittplatser med avskildhet för den som behöver det.
Restaurangen har byggs om med en avskiljningsbar personaldel från besökandedelen. Dessutom har utomhusmiljön förbättrats, bland annat med bättre belysning. Ombyggnationen omfattar en yta på 630 kvadratmeter.

Projektinfo

Projektets namn: Entrehall Avesta lasarett
Uppdrag: om- och tillbyggnad
Byggår: 2019 – 2020
Ort: Avesta
Omfattning: 630 kvadratmeter yta
Kund: Region Dalarna
Typ: vård/omsorg
Entreprenadform: totalentreprenad