Project Description

Falu Lasarett, BB

Falu lasaretts nya vårdblock med förlossning och tillhörande avdelningar var ett riktigt storbygge på 24 000 kvadratmeter. I uppdraget ingick att skapa avancerade vårdlokaler med höga krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Projektet på Falu lasarett utfördes i partnering i tätt samarbete med kunden Regionfastigheter Dalarna. Det nya huset fick namnet Dahlska huset och inrymmer förlossning, kirurg- och kvinnoklinik samt neonatal- och vårdavdelningar för båda klinikerna. Utöver det nya huset genomförde vi omfattande ombyggnadsarbeten av akutmottagning, akutvårdsavdelning och dagkirurgi. Entreprenaden stod klar våren 2013 och det nya huset blev tre gånger så stort som den gamla så kallade kvinnokliniken, som revs innan nyproduktionen inleddes.

Projektinfo

Projektets namn: Dahlska huset, Falu lasarett
Uppdrag: nyproduktion av förlossning med tillhörande avdelningar
Byggår: 2010– 2013
Ort: Falun
Omfattning: 24 000 kvadratmeter
Kund: Regionfastigheter Dalarna
Typ: vård/omsorg
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering