Centralköket i Fagersta

Ett riktigt effektivt kök med hög kapacitet och livsmedelssäkerhet, det är Centralköket i Fagersta.

Under 2018 och 2019 byggde vi det nya Centralköket i industriområdet Fårbo i Fagersta. Centralköket är ett tillagningskök med kapacitet att laga mer än 4000 portioner under vardagar samt cirka 600 portioner på helgdagar. Leverans sker till cirka 50 mottagningskök runt om i Fagersta kommun. Syftet med det nya centralköket är att förenkla leverans av mat till kommunens skolor samt vård och omsorgsinrättningar. För att klara detta uppdrag är byggnaden mycket installationstät och har en väl genomarbetad logistik som ger bästa förutsättningar för en säker hantering av livsmedel och en god arbetsmiljö.

Projektinfo

Projektets namn: Centralköket Fagersta
Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2017 – 2019.
Ort: Fagersta
Omfattning: nybyggnad av centralkök om ca 2000 m2, samt personalutrymmen för ca 20 pers.
Kund: Norra Västmanlands Kommunteknikförbund (NVK)
Typ: Industribyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad