Project Description

Åspegeln,  äldreboende, Arboga

Åspegeln projekterades med tydligt fokus på verksamhetens och de boendes behov. Det gjorde att partneringmetoden verkligen kom till sin rätt.

ByggPartner har ett verksamhetsfokus i alla projekt. Detta tillämpades fullt ut under byggandet av vård- och omsorgsboendet Åspegeln i Arboga. Här tog ByggPartner fram en produkt i samarbete med arkitekt, beställare och verksamhet. När vi gjorde research för att hitta inspiration till byggnaden visade det sig att innergårdar passade bra för att skapa den trygga miljö som verksamheten eftersträvade. Med detta i åtanke tog byggnaden form på ritbordet. Samtliga projektörer inom varje fack utsågs tidigt och var även med i utformningen för att ta fram en effektivt byggbar lösning.
Det faktum att vi arbetade i partnering gjorde att mjuka parametrar kunde ta plats i projektet. Exempelvis verksamhetsfrågorna och de boendes behov, som var i centrum under hela projektet. För att verkligen förstå personalens behov och målet med boendet arbetade ByggPartner och Arboga kommun mycket nära varandra under projektet. Detta nära samarbete gjorde också att vi kunde vi hitta många smarta lösningar som gjorde produktionen effektivare och som ledde till en bra balans mellan behov och ekonomi.

Projektinfo

Projektets namn: Åspegeln
Uppdrag: nyproduktion av äldreboende
Byggår: 2019 – 2021
Ort: Arboga
Omfattning: 80 platser
Kund: Arboga kommunfastigheter
Typ: vård- omsorgsboende
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering