Åkraskolan, Sala

Under hösten och våren 2009 gjordes om- och tillbyggnation på Åkraskolan i Sala. Resultatet blev ett nytt storkök som stod färdigt till skolstarten 2010.

Projektet var en totalentreprenad för Sala Kommun och genomfördes med så kallad kompensationsgrundläggning, en metod som är särskilt lämplig då den ursprungliga byggnaden inte är pålad. Det är också en mycket kostnadseffektiv lösning som samtidigt ger en mjuk övergång mellan den nya och befintliga byggnaden. Kompensationsgrundläggning går ut på att man fördelar husets tyngd på en större yta med hjälp av cellplastisolering. Metoden består i att ersätta en naturlig jordmassa med motsvarande cellplastisolering så att den nya belastningen, inklusive hela byggnadens tyngd, inte överstiger tyngden hos den naturliga jorden som avlägsnats.

Projektinfo

Projektets namn: Åkraskolan
Uppdrag: Om- och tillbyggnad av skolkök
Byggår: 2009 – 2010
Ort: Sala
Omfattning:
Kund: Sala kommun
Typ: Skola
Entreprenadform: totalentreprenad