Dalahus tillverkar projektspecifika träkomponenter med exakt passform för just-in-time leverans till byggplatsen.

En komplett leverantör på den växande trähusmarknaden

ByggPartners helägda dotterbolag Dalahus tillverkar träkomponenter till byggentreprenader. I samarbete med Dalahus kan kunden få ritning, konstruktion, projektering, produktion och montage i en one-stop-shop. Med ByggPartner som ägare har kunden möjligheten att genomföra större entreprenader med träkomponenter från Dalahus och andra leverantörer.

Tillverkning Dalahus

På Dalahus tillverkas delar till träbyggnader, eller hela montagefärdiga hus. Företaget är helägt av ByggPartner och verkar som en fristående aktör på marknaden.

En flexibel och kunnig producent

Dalahus har sin verksamhet i byn Linghed norr om Falun. Bolaget tillverkar projektspecifika träkomponenter med exakt passform för just-in-time leverans till byggplatsen.
I sortimentet finns bland annat takstolar, takkassetter, utfackningsväggar, väggblock samt komponenter tillverkade i KL-trä. Produkterna tillverkas inomhus, bidrar till kvalitetssäkringen i projektet, sparar tid och ger stora möjligheter till anpassning efter kundens behov. Dalahus gör monteringsfärdiga produkter till allt från enfamiljshus till flerfamiljsbostäder, kontor och offentliga byggnader.
Tillverkningen av prefabricerade träkomponenter startades i Linghed 1938. Idag (2022) har företaget cirka 44 anställda och omsätter cirka 90 Mkr årligen. Dalahus ägs till 100% av ByggPartner Gruppen AB. Dalahus verkar som en fristående aktör på marknaden.

Limträbalkar med lång spännvidd

I Dalahus ingår även företaget Massivträ Press i Dalarna AB som tillverkar så kallade ”ribbjälklag”, en bjälklagsprodukt i massivträ som klarar stora spännvidder. Bjälklagen är en högintressant produkt på en marknad där allt fler större projekt kombinerar KL-trä och limträ för att skapa öppna ytor utan bärande mellanväggar eller pelare. Massivträ Press i Dalarna AB ägs till 50 procent av Dalahus.

Massivträ Press tillverkar bjälklag i massivträ för långa spännvidder. Bolaget ägs till hälften av Dalahus.

Montage av trästommar

Genom dotterbolaget JR Dala Bygg kan Dalahus erbjuda montage av trästommar som produceras i fabriken. JR Dala Bygg är specialiserade på montage av produkter från Dalahus, vilket förenklar för kunden, då hela kedjan från idé till genomfört projekt kan genomföras i samarbete med Dalahus.

Sten-Erik Malmqvist

VD Dalahus

0246-32 22 56

Skicka mail