Hem » Gunilla siktar på expansion

Gunilla Dahlstedt är arbetschef på ByggPartner i region Uppsala och Stockholm.

Med sikte på expansion

Kommunerna mellan Stockholm och Uppsala står inför en storskalig expansion. Det ska Gunilla Dahlstedt ta fasta på i sin roll som arbetschef på ByggPartner.

Med en gedigen bakgrund i byggbranschen är Gunilla Dahlstedt väl rustad för utmaningar. På ByggPartner står hon inför den inspirerande uppgiften att utveckla företagets verksamhet i området mellan Uppsala och Stockholm, en trakt som väntas växa kraftigt under kommande år.
– Det kommer att hända mycket i den här delen av landet. Då ska vi vara på plats och ta en del av kakan, säger Gunilla.
Själv bor hon i Knivsta, som ligger mittemellan Uppsala och Stockholm, längs järnvägen som dagligen används av tiotusentals pendlare. Järnvägen är ett av skälen till den kommande expansionen i området. Här ska nämligen bli fler spår och fler stationer, vilket möjliggör ett snabbare resande mellan orterna efter järnvägen. Utbyggnaden av järnvägen kommer att inledas tidigast 2026 och flera kommuner är redan i startgroparna för att möta upp med egna projekt som kompletterar den statliga satsningen. Orter som får ett bättre pendlingsläge får också en större inflyttning. Effekten blir ökat bostadsbyggande och i samma veva kommer behovet av förskolor, äldreboenden och annan samhällsservice.
– Vårt erbjudande, med fokus på bostäder och samhällsfastigheter matchar de förväntningar som finns på kommunerna i samband med utbyggnaden av järnvägen, menar Gunilla.
Området mellan Stockholm och Uppsala är välkänt för Gunilla, som arbetat med Uppsala som bas i många år och nu ser fram emot att kunna dra nytta av erfarenheter och kontakter.
– ByggPartner är ett bolag med stark framåtanda och mycket på gång. Det finns en vilja att utvecklas och se möjligheter som jag verkligen uppskattar.