Äldreboendet Slottet byggs i partnering mellan Falu kommun och ByggPartner. Huset har en hybridstomme i trä, stål och betong. Ett slankt stålskelett stabiliseras av trapphus i betong. Mellan dessa är väggar golv och tak i massivträ.

Livscykelanalys motiverade träbyggnad

Med LCA-analys kan vi fatta hållbara beslut kring material och metoder baserade på fakta. Vårt projekt med Falu kommun fick trästomme istället för betong. Ett betydligt sundare val.

Inför byggandet av ett nytt vårdboende för Falu kommun gjorde vi en livscykelanalys (LCA-analys) som gav oss bra argument inför valet av material. Att bygga i trä framstod som det självklara valet.
LCA-analyser är ett av våra verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi behöver veta vilken miljöpåverkan ett hus har, från bygge till rivning. För att ta reda på detta gör vi LCA-analyser i ett tidigt skede av projektet och fattar beslut om material och metoder baserade på fakta.
Träbyggande är ett av de främsta medlen i klimatomställningen, eftersom trä ger hälften så mycket koldioxidutsläpp som betong och halverar byggtiden. I flera fall har våra LCA-analyser gjort att kunden väljer trästomme istället för betong.