Cykel, Cykelparkeringshuset,Uppsala
Cykel, Cykelparkeringshuset,Uppsala
Cykel, Cykelparkeringshuset,Uppsala
previous arrow
next arrow

Det nya cykelparkeringshuset i Uppsala har trästomme och sedumtak. En sund konstruktion till nytta för cyklingen!

Ett parkeringshus för cyklar

Alla som är bekanta med Uppsala vet att staden är hårt trafikerad av cyklister. Det är förstås bra på många vis och uppmuntras av kommunen, som nu har låtit bygga ett parkeringshus – bara för cyklar.

Centralstationen i Uppsala är en plats som i alla år varit belamrad med cyklar. För att underlätta cykelparkering och minska behovet av markyta, har nu kommunen låtit uppföra ett cyklisternas alldeles egna parkeringshus, i två våningar, granne med centralen.

Cykelparkeringshuset byggdes färdigt i september 2019 och täcker en yta av cirka 2 100 kvadratmeter. Det tar upp ungefär halva ytan av den gamla cykelparkeringen, men rymmer betydligt fler cyklar. Den glasade fasaden ger väderskydd, men också trygghet då glaset gör det möjligt att se vad som sker inne i och utanför huset.
Huset är byggt med limträstomme och har glasad fasad, solceller och sedumtak, alltså ett tak som växer och blommar – en härlig flirt med den hållbara och hälsobringande cykelkulturen.

Cykelparkeringshuset i Uppsala tas i bruk under hösten 2019.