Hem » Pressmeddelanden
Ökad omsättning och orderingång April – juni 2022Nettoomsättningen uppgick till 732,8 (593,4) MkrRörelseresultat (EBIT)...
ByggPartnerGruppen bjuder in till presentation via webb eller telefon onsdagen den 10 augusti kl. 9.00. VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar...
Per den 29 juli 2022 uppgår antalet aktier och röster i ByggPartner Gruppen AB (publ) till 17 389 311 aktier och röster. Antalet aktier...
I delårsrapporten för det första kvartalet meddelade ByggPartner att en genomlysning inletts av de delar av verksamheten som inte är...
ByggPartner Gruppen AB (publ) tillträder idag Åhlin & Ekeroth och Flodéns, i enlighet med de avtal om villkorade förvärv...
Nu inleder ByggPartner och Folkhem byggandet av nästa etapp av Cederhusen i Stockholm. Ytterligare 63 klimatsmarta bostäder byggs nu i ett av...
ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2022. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut. Stämman...
STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT TROTS ÖKAD OSÄKERHET ” Vår produktionstakt har fortsatt att utvecklas starkt under inledningen...
Presentationen är den 18 maj - inte februari. ByggPartner, byggentreprenören med bas i Dalarna och verksamhet i större delen av Mellansverige...
ByggPartner, byggentreprenören med bas i Dalarna och verksamhet i större delen av Mellansverige, bjuder in till presentation via webb eller telefon...
Ett nytt avtal är tecknat mellan ByggPartner och Borlänge kommun om byggandet av upp till fyra nya särskilda boenden. Med start 2022 ska...
Borlänge kommun har nu avropat den första förskolan av tre i det strategiska partneringavtal som är tecknat med ByggPartner. Först...
Nu är det klart att ByggPartner och Borlänge kommun ska bygga en ny ridanläggning i partnering. Anläggningen ska byggas med trästomme...
ByggPartners årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida ByggPartner är den renodlade byggaren med bas i Dalarna...
Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), 556710-9243, kallas härmed till årsstämma onsdag den 18 maj 2022 kl. 15.00...
ByggPartner och Tunabyggen har skrivit kontrakt om totalentreprenaden för projektet Vattumannen 1 som omfattar ett hundratal lägenheter mellan...
”Vi är glada att kunna välkomna Flodéns till ByggPartner-koncernen. Förvärvet är i linje med vår strategi och...
ByggPartners styrelse har under de senaste månaderna gjort en översyn av koncernens mål och strategi vilket innebär att förvärv...
· Åhlin & Ekeroth omsatte cirka 1,4 miljarder kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en lönsamhet väl i paritet...
Byggentreprenören ByggPartner bidrar med 200 000 kronor till UNHCR:s viktiga arbete i det krigsdrabbade Ukraina. De ukrainare som tvingas fly för...
ByggPartner har prelimärt tilldelats totalentreprenaden för projektet Vattumannen 1 för AB Stora Tunabyggen i Borlänge. Projektet omfattar...
ByggPartner har skrivit kontrakt med Akademiska Hus AB om byggandet av 170 studentlägenheter i Rosendal, Uppsala. Tilldelningen avser nyproduktion...
Rekordomsättning, högre resultat och höjd utdelning "Vi avslutar 2021 med ett rejält lyft i omsättningen tack vare hög...
ByggPartner har tecknat avtal med Kopparloftet AB om att uppföra 36 nya bostadsrättslägenheter i Stöten. Det nya projektet Brf Dalaviste...
ByggPartner, byggentreprenören som verkar i Stockholm, Mälardalen, Gävle och Dalarna, bjuder in till telefonkonferens/audiocast torsdagen...
Flera gemensamma referensprojekt Dagens tillkännagivande befäster ytterligare den redan starka relationen mellan ByggPartner och Stora Enso...
Projektet omfattar en butik om 1 800 kvadratmeter som byggs med limträstomme och med fasad delvis i trä. På taket installeras solceller...
Tilldelningen avser nyproduktion av studentbostäder i totalentreprenad för Akademiska Hus AB. Projektet går under namnet Aquila och ska...
Juli – september 2021 VD:s kommentar: ByggPartner är inne i en expansiv fas och ökar omsättning och rörelsemarginal under kvartal...
De avtal som nu har tecknats av Folkhem och ByggPartner gäller samarbeten som inleds med att parterna tillsammans vidareutvecklar och bygger två...
VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar resultatet för tredje kvartalet och första nio månaderna 2021 Presentationen hålls...
Entreprenadbolaget ByggPartner är inne i en expansiv fas. Bolaget har verksamhet i större delen av Mellansverige och rekryterar nu på alla...
Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt...
Gunilla Dahlstedt, tidigare biträdande distriktschef på Skanska, ska utveckla företagets verksamhet i området mellan Uppsala och...
”Andra kvartalet visar ökad omsättning och vinst för ByggPartner där rörelsemarginalen ökade till 4,1 procent.&rdquo...
En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal där parterna tillsammans utreder, planerar och genomför ett antal projekt över en viss...
Ramavtalet gäller servicetjänster/byggarbeten för Avesta kommun samt de kommunala bolagen Gamla Byn AB, Avesta Industristad samt Avesta...
Villazero är ett lokalt samverkansprojekt som ska resultera i ett av Sveriges första NollCo2-certifierade småhus. Huset byggs av ett lag...
Ramavtalet gäller servicetjänster/byggarbeten för Avesta kommun samt de kommunala bolagen Gamla Byn AB, Avesta Industristad samt Avesta...
De båda avtalen gäller mindre ombyggnads- och underhållsarbeten på Falu Lasarett respektive Avesta Lasarett. Arbetena sker inom...
ByggPartners årsstämma den 18 maj 2021 beslutade om ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för samtliga anställda...
I byggandet av det nya utsiktstornet i Siljansnäs, Dalarna, arbetar ByggPartner enligt det regelverk som FSC har utvecklat och som möjliggör...
I området Ranchen i Stöten ska ByggPartner nu uppföra nya bostadsrätter i liftnära Ranchen-Platån. Området har så...
Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart poströstning med stöd av tillfälliga...
Januari – mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 490,7 (432,0) Mkr Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,8 (14,5) Mkr Rörelsemarginalen...
ByggPartners nye vd och koncernchef Sture Nilsson tillträder idag, den 17 maj 2021. Han kommer närmast från VD-rollen i den Stockholmsbaserade...
Projektets syfte är dels vara en föregångare inom koldioxidneutralt byggande, dels att lyfta kvinnliga förebilder i byggbranschen...
Rosendal är ett expansivt område på cykelavstånd från Uppsala centrum. Här genomför Åke Sundvall Byggnads...
ByggPartner är den renodlade byggaren med bas i Dalarna och verksamhet i Mellansverige. Bolaget har nu publicerat sin årsredovisning för...
Boendet kommer att byggas i Högsveden och får 60 platser, inklusive tillagningskök. Stommen byggs i massivträ i två våningar...
Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud...
Ramavtalet kan sträckas över fyra år, optionstid inräknat. Tilldelningen är preliminär. Avtal tecknas tidigast 2021 04...
Det centralt belägna området, som kallas Lillsidan, ligger mellan entrén från E18 och centrum och har idag prägeln av ett...
Nu är bygget av det nya utsiktstornet i gång och naturum Dalarna kommer att återfå sin välkända attraktion. Landshövdingens...
Valberedningen i ByggPartner föreslår att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen minskas med en ledamot...
ByggPartners uppdrag omfattar helrenovering av byggnaderna 39–41, del av fastigheten Stranninge 1 i Tensta. Byggnaderna är från 1960-talet...
Båda avtalen gäller entreprenadarbeten. Det ena för Falu Lasarett och det andra för Avesta Lasarett. Avtalslängd är 2 år...
”Kvartal efter kvartal slog vi vårt eget rekord med en allt större orderstock. Trots Covid-19 ser vi en marknad med fortsatt hög...
Presentationen hålls på svenska, kan följas via telefon eller på webben och kommer att finnas tillgänglig på bolagets...
- Det känns roligt att komma igång med bygget av kvarteret som vi arbetat med en längre tid. Vår vision har alltid varit att skapa...
Kan man bygga ett flerbostadshus på landsbygden utan detaljplan? Haneberg Säteri prövade det innovativa greppet och fick bygglov för...
Precis söder om Gävles stadskärna skapas en helt ny stadsdel med flera hundra bostäder samt kommunal service. Området som växer...
ByggPartner har sedan 2015 genomfört en rad projekt för Specialfastigheter, som äger och förvaltar säkerhetsanläggningar...
ByggPartner förvärvar 100 procent av aktierna i Huskomponenter Linghed AB för en kontant köpeskilling uppgående till 28 MSEK...
Nuvarande VD Fredrik Leo kommer att kvarstå som VD under en övergångsperiod för att sedan tillträda en ny roll som marknadschef...
ByggPartner har fått definitiv tilldelning av ett bostadsprojekt för Gavlegårdarna, som är Gävle kommuns allmännyttiga...
Strax utanför Gävles stadskärna växer Södra Hemlingby fram. Här byggs flera hundra bostäder samt kommunal service med...
En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal som omfattar ett antal projekt över en viss tid. ByggPartner, som är totalentreprenör...
Det större fönsterbyte i området Salabackar i Uppsala som ByggPartner meddelade i november 2019 har skjutits upp på grund av Covid...
VD: s kommentar Tydlig affärsstrategi ger rekordstark orderingång Vi på ByggPartner vill vara tydliga mot marknaden. Därför...
De sex nya husen byggs längs Drottningholmsvägen i fyra våningar med en femte indragen våning. Det ger en horisontell form som gör...
De nya hyreslägenheterna kommer fördelas på två våningar i fyra mindre flerbostadshus. Gestaltningen har skett i samarbete...
– Vi är tacksamma över Micasas förtroende. Nu ska vi göra ett fint projekt tillsammans, som kommer att göra verklig nytta...
Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt...
Det röda utsiktstornet vid naturum Dalarna i Siljansnäs har varit en magnet för turister sedan det byggdes på 1930-talet. Men en besiktning...
Presentationen hålls på svenska, kan följas via telefon eller på webben och kommer att finnas tillgänglig på bolagets...
Den extra bolagsstämman beslutade om föreslagen utdelning om 3,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för...
Avtalet omfattar nyproduktion av en förskola på cirka 2 000 kvadratmeter med tillhörande utemiljö. Preliminär starttid är...
– Att få arbeta med ett allmännyttigt bolag som Micasa och skapa nytta för de äldre är helt i linje med ByggPartners värdegrund...
Bostäderna som ska byggas är 2 till 3 rum och kök från 46-78 kvadratmeter. I början av 2022 kan Mimers hyresgäster flytta...
En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal som omfattar ett antal projekt över en viss tid. ByggPartner har fått preliminär tilldelning...
Det nya uppdraget gäller total byggteknisk upprustning av fastigheten som är byggd 1965 och inrymmer ett vård- och omsorgsboende tillhörande...
Uppdraget gäller totalrenovering av kvarteret Köpenhamn 1 som omfattar två lamellhus från 1977 belägna vid Kista torg i norra...
För mer information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen nedan. Kallelsen kommer att publiceras...
Erik Foberg har även drivit egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och finansiering. När Erik tillträder kommer t.f. CFO Rolf...
ByggPartners styrelse avser att föreslå utdelning på 3,25 kronor per aktie dvs. drygt 39 miljoner kronor till en extra bolagsstämma...
Under det senaste året har projekteringsarbetet pågått i partneringprojektet mellan Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och ByggPartner...
ByggPartner har sedan 2015 genomfört en rad projekt för Specialfastigheter, som äger och förvaltar säkerhetsanläggningar...
VD:s kommentar Framgångsrikt marknadsarbete ökar lönsamheten och orderingången ByggPartners långsiktiga strategi är fortsatt...
2020-07-31 08:25 ByggPartner utser ny CFO
För mer information vänligen kontakta: Fredrik Leo, VD Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se ByggPartner är ett renodlat...
https://tv.streamfabriken.com/byggpartner-q2-2020 För mer information vänligen kontakta: Fredrik Leo, VD Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se...
För mer information vänligen kontakta: Fredrik Leo, VD Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se Mathias Eriksson, Arbetschef Mobil...
ByggPartner har skrivit kontrakt med Svenska Bostäder om ett renoveringsprojekt i Akalla. Projektet är en utförandeentreprenad och gäller...
För mer information vänligen kontakta: Fredrik Leo, VD Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se Johan Karlsson, arbetschef...
Projektet är en utförandeentreprenad och gäller totalrenovering av ett flerbostadshus på 11 våningar med totalt 99 lägenheter...
Haninge kommun växer och behöver göra plats för fler elever i skolorna. Tornberget, som är Haninge kommuns fastighetsförvaltningsbolag...
ByggPartner har erhållit preliminär tilldelning för ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre som ska byggas i Gagnefs...
”Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster bra bostäder i olika lägen i Västerås, och gärna i områden där...
Entreprenadformen är total underentreprenad och omfattar stomkomplettering i nybyggnation av totalt 123 lägenheter och en lokal, fördelat...
Projekten omfattar om- och tillbyggnad av Hattmakarens förskola samt rivning och nybyggnation av Skogsängsskolan, båda i Eskilstuna. Entreprenadsumman...

Presskontakt

Jakob Falkerby
Kommunikationsansvarig

Telefon: 070-345 13 16
Skicka mail

Sture Nilsson, VD

Telefon: 070-580 04 15
Skicka mail