Rivning pågår i Trafikverkets kontor

I Borlänge genomför vi nu ett stort partneringprojekt med Trafikverket och Diös. Det är Trafikverkets nya huvudkontor som ska samlas i gemensamma lokaler. Alla trafikverkets medarbetare i Borlänge, samt en del nya resurser ska flytta ihop i en enda byggnad.

I projektet, som kallas Intagan, pågår just nu rivningsarbeten på flera håll, samt ställningsbygge. Parallellt bygger vi olika mötesrum för webbkonferenser i den byggnad som kallas Pylonen. Webbmötesrummen är till för medarbetare i hus 44 och blir klara under april månad. Vi har också börjat markarbeten på innergårdarna.