Cederhusen nominerat till Träpriset 2024

Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar vår samtid. För 2024 är Cederhusen i Stockholm, Sara Kulturhus i Skellefteå och Fjärrkylacentralen på Medicinareberget i Göteborg nominerade.
Vi har byggt etapp två av Cederhusen tillsammans med Folkhem. Givetvis är vi mycket stolta över att få vara en del i detta fina projekt.

Så här lyder juryns motivering för att nominera Cederhusen:
Med sina upp till 13 våningar i massivträ utmanar Cederhusen på allvar betongens monopol inom bostadsbyggandet. Husen har inspirerat en hel bransch i takt med att trästomme vunnit mark som ett hållbart alternativ i flerbostadshus. I den tätbebyggda Hagastaden sticker Cederhusen ut med sina detaljrika fasader i cederspån och är ett välbehövligt tillskott i stadsdelen. Med en fasadkomposition inspirerad av tidiga amerikanska höghus adderas ett litet stycke Manhattan i Stockholm. Att trä var en förutsättning för att klara en komplicerad grundläggning visar på materialets styrka i komplexa stadsmiljöer.