ByggPartner och Region Gävleborg bygger om Gävle sjukhus i partnering

Region Gävleborg har valt ByggPartner som entreprenör för ombyggnaden av Hus 29, som rymmer akutmottagning och förlossning. Projektet ska genomföras i partnering.

På sjukhusområdet i Gävle pågår betydande moderniseringar med om- och tillbyggnader i flera etapper. Projektet, som går under namnet Framtidsbygget, ska säkra en god vård för kommande generationer.
Bland annat planeras nu för en om- och tillbyggnad av Hus 29, där akutmottagning, medicinsk akutvårdsavdelning, och förlossning ligger idag. Syftet är att skapa flexibla lokaler anpassade till modern sjukvård och framtida behov. Detta projekt har Region Gävleborg nyligen upphandlat och valet föll på ByggPartner.
– Det känns hedrande och inspirerande att vi får vara med och bidra till moderniseringen av en så viktig samhällsfunktion som Gävle sjukhus. Vi ska göra vårt allra bästa i det här viktiga samverkansprojektet, säger Andreas Johansson, chef för ByggPartners region Gävleborg.

Det nuvarande Hus 29 uppfördes 1986 och ska nu byggas till i tre plan, vilket ökar dess yta till totalt 11 100 kvm. Akutmottagningen växer till en ny totalyta om 3 300 kvm. Vidare kommer ny ingång till förlossningen att byggas. Byggstart planeras till 2025 och produktionsfasen beräknas pågå i tre år.