ByggPartner går samman med Flodén Byggnads AB i Göteborg

Göteborgsföretaget Flodéns har förvärvats av ByggPartner i Dalarna Holding AB. Förvärvet är i linje med ByggPartners strategi och innebär att vi nu etablerar en stark bas i Västsverige.

Flodén Byggnads AB i Göteborg är en väletablerad byggentreprenör med cirka 70 medarbetare och en stark marknadsposition i Västsverige. Bolaget har en historik av att leverera hög kvalitet vilket bidrar till nöjda kunder och lönsamma projekt. Under 2021 omsatte Flodén Byggnads AB cirka 870 Mkr och har under 2019–2021 haft en EBIT-marginal väl i linje med ByggPartners finansiella mål. Under 2020 och 2021 har det genomsnittliga rörelseresultatet varit cirka 50 Mkr.

Förvärvet innebär att ByggPartner-koncernen stärker sin ställning inom byggentreprenad och byggservice med ett starkt och lönsamt regionalt dotterbolag. Flodéns kommer att fortsätta att drivas som ett självständigt bolag under eget varumärke och med lokal ledning. I samband med att ByggPartner träffat avtal om förvärv av aktierna tillträder Peter Gustafsson som VD för Flodén Byggnads AB.
– Vi är glada att Ernst Rosén AB, som varit huvudägare i Flodéns i mer än tre decennier, vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa som en väsentlig ägare och samarbetspart. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt för Flodéns i Göteborgsregionen”, säger Sture Nilsson, vd för ByggPartner.

Säljare av aktierna i Flodéns är Ernst Rosén AB samt ett antal medarbetare i bolaget som alla blir aktieägare i ByggPartner.
– Överenskommelsen med ByggPartner innebär att Flodén Byggnads AB blir del av en större koncern samtidigt som det förbättrar förutsättningarna att fortsatta att utveckla affären och växa i regionen. Samgåendet bidrar med engagemang, kunskapsutbyte och inte minst att vi kulturellt delar synen på hur vi ska driva framtidens affärer, säger Peter Gustafsson, VD för Flodéns.

Läs mer om affären