ByggPartner bygger ny skola i trä och partnering med Kommunfastigheter i Arboga

Kommunfastigheter i Arboga AB och ByggPartner har nu tecknat avtal om att i partnering uppföra en ny grundskola.

Samverkansavtalet, ett så kallat partneringavtal, innebär att skolan kommer att byggas i samarbete mellan ByggPartner och Kommunfastigheter i Arboga. Kommunens samlade organisation har varit delaktiga i utrednings- och projekteringsprocessen vilket medför att samtliga verksamhetsområdens intressen beaktats.

– Jag är mycket glad över förtroendet att få bygga en ny skola med Arboga kommun, som efter flera projekt har blivit en av landets mest rutinerade beställare av projekt i samverkan, säger Johan Sönnerlid, regionchef på ByggPartner.

I projektet ingår bland annat hemklassrum, anpassad grundskola (tidigare grundsärskola), fullstor idrottshall, verksamhetsanpassad utemiljö samt skyddsrum.
ByggPartners ordervärde för projektet är cirka 440 miljoner kronor.
Grundskolan planeras att vara klar för inflytt i början av 2026.