ByggPartners valberedning med uppgift att för årsstämman 2018 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts.

Enligt principerna för hur valberedningen ska utses så har styrelsens ordförande samt de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Valberedningens sammansättning

  • Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)
  • Magnus Hardmeier (utsedd av Priveq Investment Fund III)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fastighetsfond)
  • Torsten Josephson (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB)

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på ByggPartners hemsida. Frågor till valberedningen skickas till valberedning@byggpartner.se.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB 08-528 00 399