På uppdrag av Järfälla kommun ska ByggPartner bygga 40 nya lägenheter i en huskropp på 5 våningar åt Viksjö vård- och omsorgsboende. Byggnaden ska leva upp till kraven för Miljöbyggnad guld och nu börjar ett intensivt arbete med att skapa rätt förutsättningar för hela byggprojektet.

– Det är alltid en utmaning när vi ska nå upp till kraven för Miljöbyggnad guld. Det påverkar hela byggprocessen från grunden. Från materialen vi arbetar med till hur vi förvarar dem under bygget. En miljöbyggnad ställer också höga krav på byggnadens energieffektivitet och inomhusklimat. Även om du strävar mot guld finns det ingen garanti för att du verkligen når upp till de stränga krav som ställs. Det är först två år efter att byggnaden varit i bruk som utvärderingen genomförs. Samtidigt har vi inom ByggPartner både den kompetens och erfarenhet som krävs för att lyckas, därför ser jag fram emot det arbete som vi har framför oss, säger Joakim Persson, projektchef för vårdbyggnaden. 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis, det ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Viksjö vård- och omsorgsboende är den första miljöbyggnaden som ByggPartner bygger i Stockholm och Joakim ser fram emot ett tätt samarbete med sina kollegor från Dalarna. 

– I vanliga fall brukar vi ju ta med oss sunt förnuft från Dalarna, den här gången får vi också ta med oss erfarenheten av att arbeta med regelverket för Miljöbyggnad. Det är en av styrkorna med ByggPartner. Vi arbetar nära varandra och delar med oss av både kunskap och erfarenhet. Vi har en smidig organisation med snabba ben där människor springer tillsammans, avslutar Joakim Persson.

OM PROJEKTET 
Uppdragsgivare: Järfälla kommun 
Ort: Stockholm 
Ordersumma: 95 MSEK 
Klart: november 2016

Arbetschef 
Roger Holmqvist 
E-post: roger.holmqvist@byggpartner.com 
Tel: 070-100 17 20 

Projektchef: 
Joakim Persson 
E-post: joakim.persson@byggpartner.com 
Tel: 070-712 95 42