I dagarna stod det klart. Det blir det östgötska byggföretaget Åhlin & Ekeroth Byggnads AB som, i samverkansentreprenad med uppdragsgivaren Intea Garnisonen AB, ska bygga Hus C på Garnisonsområdet i Linköping.

Sexvåningshuset om cirka 6 600 kvm byggs enligt kraven för miljöcertifiering BREEAM Excellent och kommer att rymma moderna lokaler för vård och forskning. Med gedigen erfarenhet inom nybyggnation av hållbara vård-/forskningslokaler ser Åhlin & Ekeroth fram emot ännu ett samhällsnyttigt byggprojekt på hemmaplan.
 
På en tidigare obebyggd yta inom Garnisonsområdets norra del i Linköping har Intea Garnisonen AB redan uppfört Hus A och Hus B. Inom kort väntar byggstart för Hus C, den sista av tre sammanlänkade byggnader som tillsammans utgör kvarteret Skvadronen. Det nya huset om cirka 6 600 kvm blir sex våningar inklusive källarplan och är arkitektoniskt utformat för att likna övrig bebyggelse i området. Hyresgäst blir Region Östergötland som, i de nya lokalerna, kommer att bedriva dagvård i form av ögonmottagning och logopedi samt forskningsverksamhet i samarbete med Linköpings universitet. Efter genomförd anbudsprocess står det nu klart att Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, med bas i Linköping, kommer att bygga det nya huset.
 
– Vi ska i en samverkansentreprenad med Åhlin & Ekeroth bygga nya verksamhetslokaler för Region Östergötland. Entreprenader i samverkan ställer extra höga krav på parterna när det gäller nära dialog och samarbete. Hållbarhetsarbetet är viktigt för Intea och byggnaden ska därför miljöcertifieras enligt det engelska certifieringssystemet BREEAM med den höga nivån BREEAM Excellent, säger Johan Elwing, vd Intea Garnisonen i en kommentar.
 
För Åhlin & Ekeroth ligger det nya uppdraget inom välbekant område, i dubbel bemärkelse. Bara ett stenkast bort, på det angränsande Universitetssjukhusområdet, arbetar företaget för fullt med Tinnerbäckshuset, en 24 000 kvm stor byggnad för psykiatrisk vård. Ett hus som med passivhusteknik ska bli en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Och i grannstaden Norrköping arbetar man sedan länge med såväl renovering som om-, till- och nybyggnation inom Vrinnevi lasarettsområde.
 
– Vi är enormt stolta och glada över att, som lokalt byggföretag, återigen kunna visa att vi kan konkurrera om stora samverkansentreprenader med höga hållbarhetskrav. Samverkan som entreprenadform passar oss väldigt bra. Att bygga hållbara lokaler för vård, omsorg och forskning ligger oss dessutom extra varmt om hjärtat, berättar Jonny Birtner, chef för affärsområde Samhällsbyggnad inom Åhlin & Ekeroth.