ByggPartner har skrivit kontrakt med Gagnefs kommun i Dalarna för genomförande av tre olika
skolprojekt. Projekten ska genomföras i en så kallad strategisk partnering.

En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal som omfattar ett antal projekt över en viss tid. ByggPartner, som är totalentreprenör, kommer att tillsammans med Gagnefs kommun att utreda vilka åtgärder som behöver göras i de aktuella skolprojekten.
Tre av kommunens skolor omfattas av det strategiska partneringavtalet med ByggPartner. Dessa är Djuråsskolan (F-9 skola med ca 470 elever), Kyrkskolan (F-6 skola med ca 170 elever) och Bäsnaskolan (F-3 skola med ca 50 elever). Exakt vilka åtgärder som kommer att behövas bestäms alltså i utredningsskedet, varför ingen entreprenadsumma är beräknad.
– Gagnefs kommun är en mycket uppskattad kund hos oss på ByggPartner. Vi har ett flertal gemensamma projekt i uppstart och ser fram emot några intensiva och givande år tillsammans, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.