ByggPartnerGruppen har informerats om att valberedningen föreslår att Per Sjöstrand väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman 2024 samt att Bo Olsson, Elisabeth Norman, Joachim Lönn, Magnus Hall och Tore Hallersbo omväljs som styrelseledamöter.

Tore Hallersbo har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som ordförande. Även Helena Skåntorp har avböjt omval.
 
“Jag bedömer att det nu är ett lämpligt tillfälle att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande att leda styrelsen och ByggPartnerGruppen vidare i dess utveckling”, säger Tore Hallersbo.
 
“Tore valdes in i styrelsen vid börsintroduktionen 2016 och har varit ordförande sedan 2019. Bolaget är nu i en helt annan position än när Tore tillträde och jag vill tacka för hans stora engagemang och förtjänstfulla sätt att leda ett omfattande förändringsarbete i en tidvis utmanande omvärld. Det är glädjande att Tore fortsätter som styrelseledamot i bolaget”, säger Bo Olsson, grundare, styrelseledamot och medlem i valberedningen i ByggPartnerGruppen.
 
Valberedningens förslag avseende styrelseordförande läggs fram av en majoritet av valberedningsledamöterna. Valberedningsledamoten Alf Svedulf, utsedd av Svedulf Fastighets AB, har meddelat att han inte står bakom det förslaget.
 
Per Sjöstrand är styrelseledamot sedan november 2023.
 
Valberedningens förslag avseende stämmoordförande, arvode och revisor kommer att framgå av kallelsen. Årsstämman hålls tisdagen den 14 maj 2024.
 
Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av Stefan Lindh (ordförande), utsedd av Åhlin & Ekeroth Invest AB, Bo Olsson, utsedd av AB Surditet, Alf Svedulf, utsedd av Svedulf Fastighets AB och Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner Gruppen AB.