Dalahus, tillverkare av byggkomponenter i trä, förstärker ledningen genom att anställa Jörgen Isaksson som ny VD. Han blir ansvarig för en betydande del av ByggPartnerGruppens koncernstrategiska satsning att vara ledande inom träbyggnation i Sverige.

Dalahus, med tillverkning i egen fabrik norr om Falun, har en stark marknadsposition som leverantör av bland annat stommar, väggar, tak och andra byggnadsdelar i trä. Dotterbolaget, Dalahus Montage, är specialiserade på montage av byggelement i trä. Tillsammans utgör dessa två bolag Dalahusgruppen och marknadsförs under detta varumärkesnamn.
För att leda arbetet med att stärka Dalahusgruppens position inom träbyggnation har Jörgen Isaksson rekryterats som ny VD.

Jörgen Isaksson är ekonom, tidigare bankchef, CFO inom byggbranschen och nu senast VD för det kommunala fastighetsbolaget Hushagen i Borlänge där han ofta agerat beställarens ombud under byggprojekt. Att nu få vara på producentsidan och hjälpa kunder att realisera sina visioner är något han ser fram emot.
– Jag är nyfiken på utvecklingen inom trähusbyggandet och möjligheterna till ett hållbart byggande. Att nu få använda min breda ledarerfarenhet på den producerande sidan känns mycket spännande, säger Jörgen Isaksson.
När Jörgen Isaksson tillträder ersätter han Sten-Erik Malmqvist, som blir fabrikschef och kommer att fokusera på produktionen i Linghed.
– Sten-Erik är en fantastisk resurs som fortsatt blir vital del i vårt lagbygge, tillsammans med kollegorna i Dalahusgruppen och övriga bolag i koncernen.
Sture Nilsson, koncernchef i ByggPartnerGruppen, menar att rekryteringen av Jörgen Isaksson är strategiskt viktig för hela koncernen.
– Dalahusgruppen har målsättningen att bli en av Sveriges mest kompletta leverantörer av byggkomponenter och helhetslösningar för större byggprojekt i trä. Därför är tillsättandet av Jörgen ett viktigt steg.

Dalahusgruppen bildades i augusti 2023 när Dalahus förvärvade Dala Massivträ och Massivträ Press i Dalarna AB i syfte att skapa en företagsgrupp som kan erbjuda helhetslösningar för större byggprojekt i trä. Dessa två förvärvade bolag är idag fusionerade med Dalahus som ägs av ByggPartnerGruppen, en koncern med cirka 1 000 anställda och med byggverksamhet i tre geografier i Sverige.
Jörgen Isaksson tillträder som ny vd för Dalahus i juni 2024.