Byggföretaget med partnering som strategi, ByggPartner, deltar på Aktiedagen i Stockholm måndagen 11 september kl. 20.00 på Operaterassen, Karl XII:s torg.

Sverker Källgården, VD, och Claes Thelander, CFO, uppdaterar om verksamheten och den finansiella utvecklingen på eventet som arrangeras av Aktiespararna. Presentationen kommer att sändas live och därefter finnas tillgänglig online på:

Mer information om eventet och anmälan görs på:

Bilderna som visas på presentationen kommer att publiceras på ByggPartners hemsida:

http://www.byggpartner.se/726.php före presentationen.

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post:

sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post:

claes.thelander@byggpartner.se

Kortnamn: BYGGP

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden, 08-528 30 399