Den börsnoterade byggkoncernen ByggPartnerGruppen har lanserat en ny hemsida med information till investerare. Koncernen är indelad i segmenten ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns.

Sedan maj 2022 samlas tre verksamhetsbolag med lång historia och stark lokal förankring under det gemensamma koncernnamnet ByggPartnerGruppen. Koncernen har nu lanserat en ny hemsida med information till investerare.
De tre segmenten i koncernen är ByggPartner, marknadsledande i Dalarna, Åhlin & Ekeroth, heltäckande aktör i Östergötland och Flodéns, med stark marknadsposition i Göteborgsregionen. Samtliga bolag verkar under eget varumärke och med lokalt styre och ansvar.
ByggPartnerGruppens aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Du hittar hemsidan på https://byggpartnergruppen.se/