Under 2017 räknar ByggPartner med att ha producerat totalt 1 000 nya lägenheter i Uppsala sedan etableringen 2009. Nu fortsätter Dalarnas största byggföretag sin expansion i både Stockholm och Uppsala. 
– Vårt mål är att växa med förnuft, kvalitet och rätt medarbetare, säger HR-chefen Ann-Louise Holmbom.


Just nu planeras det för flera nya rekryteringar. Bland annat ska organisationerna i Uppsala respektive Stockholm förstärkas. I Västerås har organisationen nyligen förstärkts med 10-talet nya medarbetare.

Många nya LOU-upphandlingar 
Uppsalas byggmarknad har exploderat det sista året och räknas idag till en av Sveriges största. ByggPartner är en av de aktörer som växer i och med detta, bland annat har företaget haft en bra utveckling när det gäller antalet vunna LOU-upphandlingar.

– Det handlar både om nya projekt och kunder, samtidigt som vi behåller och utvecklar befintliga kunder på serviceavtal, säger Ann-Louise Holmbom.

Experter på partneringprojekt 
 – Våra ”partneringprojekt”, samarbeten som präglas av mycket samråd med kunden, är särskilt uppskattade, berättar Ann-Louise. För att lyckas behövs ett stort förtroende för enskilda medarbetares kreativitet. Vi märker att vi attraherar människor med entreprenörsanda och skaparkraft och vill ge dem möjlighet att växa med hjälp av bland annat vårt egna ledarskapsprogram, säger Ann-Louise Holmbom. 

ByggPartner utför i dagsläget uppdrag åt bland andra Stockholmshem, Uppsala Hem, Rikshem, FastPartner, Westinghouse, Landstinget i Dalarna, Säters kommun och Stora Tunabyggen.

Sverker Källgården, vd 
Mobil 070-416 97 79 
E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.com

Koncernen ByggPartner startade 1992 med devisen ”sunt förnuft från Dalarna”. Med huvudkontor i Borlänge är ByggPartner marknadsledande i Dalarna och expanderar i Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Affärsområdena är byggentreprenad, byggservice fastighetsutveckling och ställningsentreprenader. ByggPartner har cirka 360 medarbetare och omsätter drygt 1.1 miljarder kronor.