ByggPartner har under senaste åren haft en stark organisk tillväxt och i senaste kvartalsrapporten presenterades en rekordhög orderingång och orderstock. För att framgångsrikt fortsätta tillväxten, som framgent planeras att ske både organiskt och via förvärv, samt anpassa organisationen för en framtida högre affärsvolym, har styrelsen beslutat att stärka koncernledningen genom att utse Sture Nilson till VD och koncernchef.

Nuvarande VD Fredrik Leo kommer att kvarstå som VD under en övergångsperiod för att sedan tillträda en ny roll som marknadschef och fortsatt ingå i bolagets koncernledning efter att Sture Nilsson tillträtt. Tidpunkt för tillträde kommer att kommuniceras senare.
– Jag är glad över att vi idag kan presentera Sture som tillträdande VD för ByggPartner. Sture kommer med sin gedigna erfarenhet inom bygg och tillväxtbolag att stärka och komplettera vår koncernledning. En viktig del i Stures uppdrag är att prioritera lönsam tillväxt. Det är också glädjande att Fredrik, som har bidragit till bolagets utveckling stannar kvar i bolaget och jag vill tacka honom för hans insats som VD och välkomna honom till sin nya roll som marknadschef, säger styrelseordförande Tore Hallersbo.

Sture Nilsson är 62 år och kommer närmast från VD-rollen i den Stockholmsbaserade byggentreprenören Zengun. Han var dessförinnan regionchef för Veidekke Bygg Stockholm. Sture har vidare haft ledande roller som VD, affärsområdeschef eller CFO i flertalet andra bolag, ofta med ett tydligt tillväxtuppdrag.

– ByggPartner har haft en fin historisk utveckling och har ambitionen att fortsätta växa, vilket tilltalar mig. Bolaget har en stark lokal förankring och företagskultur och det är en viktig förutsättning för vidare geografisk expansion. Jag ser fram emot att tillsammans med koncernledningen och övriga medarbetare i ByggPartner fortsätta att utveckla bolaget så att det kan växa vidare med god lönsamhet. Speciellt spännande är ByggPartners kompetens och erfarenhet inom träbyggnation som jag tror kan komma att utvecklas betydande kommande år, säger Sture Nilsson.  

Kontakt:

Jakob Falkerby
Kommunikationsansvarig
Mobil: 070-345 13 16

jakob.falkerby@byggpartner.se

Tore Hallersbo
Styrelseordförande
Nås via kommunikationsansvarig

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-07 08:00 CET.