ByggPartner i Dalarna AB erhåller ett kontrakt med Micasa Fastigheter i Stockholm AB för omfattande utveckling av fastigheten Köpenhamn 1 i Kista. Det handlar om en totalrenovering av servicehuset samt produktion av 99 nya seniorbostäder i en annan del av fastigheten.

– Att få arbeta med ett allmännyttigt bolag som Micasa och skapa nytta för de äldre är helt i linje med ByggPartners värdegrund. Vi är mycket glada över uppdraget, säger ByggPartners vd, Fredrik Leo.

Upphandling av entreprenör har utförts genom selektivt förfarande och entreprenadformen är en totalentreprenad, där ByggPartner utför arbetet på uppdrag av Micasa Fastigheter.

– Vi är stolta att kunna presentera ett projekt som har stor betydelse för utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och Stockholms stad. Vi har god erfarenhet av ByggPartner från tidigare byggprojekt och ser fram emot fortsatt samarbete, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter.

Det är två lamellhus från 1977 som står inför upprustning. Den första etappen innebär totalrenovering av det befintliga servicehuset i fastigheten, och sker på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Den andra etappen innefattar produktion av 99 helt nya seniorlägenheter.

Projektet inleds med renovering av servicehuset: Planerad start Q4 2020. Beräknat färdigt Q2 2022. De nya seniorlägenheterna beräknas stå klara till hösten 2023. Ordervärdet är cirka 165 Mkr och går in i orderboken i Q4 2020.

 

Denna information är sådan som Byggpartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-15 15:00 CET.