ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), kortnamn BYGGP, fortsätter samarbetet med Vectura Fastigheter och planerar för uppförande av ett äldreboende och eventuellt även ett trygghetsboende i samband med försäljning av en exploateringsfastighet i Borlänge. De planerade entreprenadprojekten är villkorade av erhållet bygglov och påverkar inte orderboken för 2016. Försäljningen av exploateringsfastigheten frigör rörelsekapital och påverkar resultatet positivt under fjärde kvartalet.

ByggPartner planerar att på uppdrag av Vectura Fastigheter bygga ett äldreboende och eventuellt även ett trygghetsboende i Kvarteret Lärarinnan i Borlänge. Exploateringsfastigheten som har en BTA på 7 000 kvm säljs till Vectura Fastigheter.

”Det här kan bli vårt andra projekt med Vectura Fastigheter som utvecklar samhällsfastigheter. Vi säljer vår utvecklingsfastighet i Borlänge och planerar att fylla på orderboken med ett stort entreprenadprojekt på hemmaplan men inväntar bygglov. Vi är en allbyggare som gärna bygger samhällsfastigheter. Fastighetsförsäljningen frigör rörelsekapital för att att fortsätta utveckla vår renodlade byggverksamhet”, säger ByggPartners VD Sverker Källgården i en kommentar.

Vi har goda erfarenheter av ByggPartner från vårt pågående projekt i Sundbyberg. Vi planerar att bygga ett modernt äldre- och eventuellt även ett trygghetsboende på fastigheten i Borlänge. ByggPartner känns som en naturlig, kunnig och pålitlig samarbetspartner för uppdraget.”, säger Susanne Ekblom, VD på Vectura Fastigheter. 


Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) att skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information:

Sverker Källgården, CEO, ByggPartner

Mob: +46 70 416 97 70

Email: sverker.kallgarden@byggpartner.se 

Claes Thelander, CFO, ByggPartner

Mob: +46 70 416 97 44

Email: claes.thelander@byggpartner.se 

Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

Certified Adviser: Pareto Securities AB, Phone +46 8 402 50 00

Om ByggPartner

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Stockholm, Mälardalen, Uppsala och Dalarna. I Stockholm, Mälardalen och Uppsala är målet att fortsätta expandera och i Dalarna är Bolaget ett av de marknadsledande byggföretagen. ByggPartner erbjuder byggentreprenad, byggservice och ställningsentreprenad. För mer information, se www.byggpartner.se.