Ett nytt partnerskap mellan byggentreprenören ByggPartner och en av världens ledande leverantörer av träprodukter, Stora Enso, kommer att öka användningen av miljövänliga byggprodukter i ett flertal aktuella projekt i Mellansverige.

Flera gemensamma referensprojekt
Dagens tillkännagivande befäster ytterligare den redan starka relationen mellan ByggPartner och Stora Enso. Sedan 2014 har de två företagen arbetat tillsammans för att leverera tiotalet hållbara träbyggnader i orter runt om i Dalarna/Gästrikland och Mälardalen.
Variationen av byggnadstyper i genomförda projekt är stor och består bl.a. av bostäder, äldreboenden, skolor, kontor, en restaurang, ett cykelparkeringshus samt datahallar. I flertalet av projekten har ByggPartner nyttjat digitala verktyg framtagna av Stora Enso, så som ”CLT360+” (hjälpmedel vid montage) och ”Woodsense Wiiste” (aktiva fuktsensorer).

Kommande samarbete i Stockholm
ByggPartner satsar på att bli en ledande aktör inom trähusbyggande och siktet är bland annat inställt på fortsatt expansion i Stockholm/Mälardalen. Nyligen signerade ByggPartner och utvecklaren Folkhem ett samarbetsavtal för två centralt belägna projekt i Stockholm, Cederhusen och Tree House. Det totala entreprenadvärdet för dessa bedöms till sammanlagt en halv miljard kronor. Det första projektet att starta är Kv. Humbolt, vilket är det andra kvarteret inom Cederhusen i Hagastaden. Projektering av projektet pågår och produktionsstarten är planerad till sommaren 2022. Stora Enso kommer att leverera material till dessa projekt från sin fabrik för CLT (Cross-Laminated Timber) i Grums.

Trä ersatte stål och betong i Trafikverkets huvudkontor
Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge kan nämnas som ett exempel på samarbeten mellan ByggPartner och Stora Enso, samt i detta fall också fastighetsägaren Diös. Projekt innehåller både nybyggnation samt upprustning av befintliga kontorsfastigheter, med en yta på 31 000 m2.
Nybyggnationen består av en 400 m lång elips, med en yta på 2 000 m2, vilken knyter ihop samtliga kontorsbyggnader. Stommen i denna elips består av korslimmade träprodukter, med andra ord en så kallad ”massivträbyggnad”.
Från början var ellipsen tänkt att byggas i stål och betong, men under projekteringen kom projektet gemensamt fram till att i stället uppföra elipsen i trä.

ByggPartners vd Sture Nilsson vill ha en ömsesidig relation med Stora Enso och Folkhem:
– Stora Enso är en engagerad partner som hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre på träbyggnad. Tillsammans med Folkhem kommer vi att ha ett samarbete med en hög grad av lärande och utveckling. Denna relation vill vi även ha med Stora Enso och andra aktörer i deras stora nätverk.

Jessika Szyber, affärsutvecklingschef Building Solutions Stora Enso, kommenterar partnerskapet:  
– Vi är glada över att stärka vårt partnerskap med ByggPartner och att bli utvalda till Folkhems kommande träprojekt. Tillsammans kommer vi att bidra till omställningen mot mera cirkulära, innovativa och digitaliserade lösningar för att påskynda byggbranschens omställning.